Orele de lucru: Luni - Duminică | 8:00 - 20:00 | Sună acum: +(373) 68 612436
IMG-LOGO
Coșul dvs.
Coșul este gol

Protecția confidențialității

Protecția confidențialității

Garantul vieții private în conformitate cu Legea Nr.133 din 08.07.2011 "Legea privind protecția datelor cu caracter personal" , dinotte.shop informează Clientul despre următoarele fapte și / sau circumstanțe: Prelucrarea are ca scop finalizarea de către dinotte.shop a activităților necesare încheierii, gestionării și executării contractelor de vânzare a produselor. Produsele și informațiile solicitate de acestea, poate fi efectuată cu ajutorul mijloacelor electronice sau automatizate, sau chiar prin utilizarea telefonului mobil sau a telefonului fix , e-mail sau alte tehnici de comunicare la distanță. Furnizarea de date este opțională. În orice caz, se înțelege că orice refuz al Clientului de a furniza Datele va face imposibilă încheierea sau executarea contractelor relative pentru vânzarea Produselor de cătredinotte.shop. Datele pot fi, de asemenea, comunicate altor subiecți și în special companiei desemnate în cele din urmă pentru a efectua transportul Produselor. 
Datele nu sunt supuse dezvăluirii.

Sateen Starter Bedroom Bundle

$464

Moving, upgrading or wanting to start fresh? We’ve got you covered. The bundle includes everything you need this side of the mattress: Our signature silky smooth sateen bedding, a warm and fluffy duvet insert and two lofty, supportive pillows. Bedding basics have never felt so deluxe.

Lungime
Lățime